9-3

ศรีลังกา ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านอาหาร

ศรีลังกา ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านอาหารหลังวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนเลวร้ายลง ศรีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร

31 Aug